1
Ustalasz cele innych gatunkach szczegółowości - strategiczne, taktyczne, operacyjne. Dlatego same cele podane przykładowo przez E. Osewską wskazał nie jako „inicjacyjne”, tylko jako „punkty operacyjne po dokonaniu katechezy”. Celom nadrzędnym podporzšdkowane sš cele operacyjne, oraz tym z zmiany cele (zadania) szczegółowe. Te punkty operacyjne osiąga się spójnie z postępowanie