1
Nếu trước đây 8/3 là cơ hội để tôn vinh giá trị, vị trí của người con gái, thì ngày nay, giá trị đó vẫn còn nguyên và trân trọng khi giới nam dành sự quan tâm, gửi đến cho những phụ nữ xung quanh mình những món quà mới lạ. Thêm vào đó, đây cũng đ

Comments

Who Upvoted this Story